นางสาวอโณทัย จันทสิทธิ์

วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ (Master in IT. Science)

ศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต(MDIV.Theology Full Gospel Univ. Korea)

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเรียกมาร่วมรับใช้กับพี่น้องในพระคริสต์และได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำหลักสูตรบูรณาการบนพื้นฐานของพระคัมภีร์ ทั้งในระดับประถมและมัธยมที่นี่ชื่นชมยินดีอย่างมากที่ผู้บริหาร คุณครูและเด็กๆนักเรียนทุกคนรู้จักพระเจ้าและรักพระเจ้า เป็นโอกาสที่ดีมากที่พระเจ้าทรงนำให้ได้มาร่วมสร้างโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์จริงๆ