นางสาธิยา พงษ์ไพรวัน

ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ

เป็นความภูมิใจของดิฉันที่ได้มารับใช้พระเจ้าในโรงเรียนนี้ ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีผู้นำที่ดี พระเจ้าสอนให้ดิฉันเติบโตหลายอย่างผ่านงาน และนักเรียนของดิฉันค่ะ ดิฉันรักโรงเรียนและนักเรียนทุกคนค่ะ