นางสาวยุพดี วารีสกุล

ครุศาสตร์ บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ความภูมิใจในความเป็นครู คือการได้รับการยกย่องว่าเป็นพิมพ์ของชาติ ทุกวันจึงมีความสุขกับการสอนนักเรียน มีเสียงหัวเราะ มีรอยยิ้มจากเด็กๆ ที่น่ารัก มีความสุขกับการทำกิจกรรมกับนักเรียน และมีความสุขที่ได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าผ่านการสอนเด็กนักเรียนด้วยเหนื่อย บางครั้งก็เหนิ่อยกับการสอน แต่เมื่อมองดูไปที่เป้าหมายของเรา คือ การเห็นเด็กคนหนึ่งโตขึ้นด้วยการเสริมสร้างผ่านควมรักของพระเจ้า ก็ทำให้หายเหนื่อย ความหวังของความเป็นครูในวันนี้ คืออยากให้ลูกศิษย์ทุกคนที่เติบโตขึ้นในวันข้างหน้า อยากให้เป็นคนดีของสังคม ของครอบครัว ของพ่อแม่ และของคุณครู และเป็นแสงสว่างต่อๆไปในทุกๆที่ และให้กับทุกตน