นางพรทิพย์ นามสกุล ถิ่นวนา

ครุศาสตร์ บัณฑิต สาขา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มาทำงานในโรงเรียนแห่งนี้ไม่ใช่เพราะความบังเอิญเพราะพระคุณและความรักของพระเจ้า รู้สึกดีใจที่ได้ทำงานในโรงเรียนที่เป็นคริสเตียนและได้มีโอกาสสอนเรื่องราว ของพระเจ้าด้วยทำให้รู้สึกมีความสุขมากค่ะ