เกวลี นวโชติสกุล

ครุศาสตร์ บัณฑิต สาขาภาษาไทย

พระเจ้าทรงนำฉันในการสอนเด็กๆ ที่นี่ ฉันมีสันติสุขที่ได้สอนเด็กๆฉันรักการสอน รักเด็กๆและอธิษฐานเผื่อพวกเขาและฉันหวังว่าเด็กๆหลายคนและครอบครัวของเขาจะมีโอกาสรู้จักพระเจ้าและรับเชื่อพระเจ้าต่อไป