นางสาว นาคา จะแดง

ครุศาสตร์ บัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโรงเรียนพันธสัญญาที่ได้เข้ามาทำงานในด้านการสอนให้เด็กได้ทำงานที่ถือว่ามีเกียรติการสร้างคน ให้เขามีโอกาสพัฒนาต่อยอดในอนาคต ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเด็กๆที่นี่ เด็กๆน่ารัก ให้ความรักให้ความเคารพครู ในโรงเรียนแห่งนี้ฉันได้มีโอกาสได้เล่าเรื่องราวของพระเยซูให้เด็กฟัง ให้เขาได้รู้จักกับความรักของพระเจ้า ฉันดีใจที่ได้สอนเด็กๆ และดีใจที่เห็นเด็กๆมีรอยยิ้มและมีความสุข เมื่อมาโรงเรียนคะ